and… / e … / şi…

Image

.

if Sun does would not take sometimes a certain distance

would not snowing never

.

if  he they  would  leave it expected…  over white the full …

may or come  may not, all the same,  it would be ,,the later”  very  full

.

thus, women,

the measure to things… we not have

we do not know to we hold hands without

we hold hands …

.

do we not know how  us we  whisper,  just scream whisper in us

do not know how us we kiss, fall on the side …

do not know how to we break up with joy typical of the

those who love

.

we know, oh, how we know, wait, wait, wait …

unspoken promises, torment baking,  deliverance …

we know,  and he us also know  in memory, The Deceiving …

.

if we could see the real distance between us

us we’ll be snowing to wonder along the paths of meeting

knowing full well what’s the longing

without we have one placed each other’s seat …

.

so,  you’re a woman, I am man

we fulfill the absurd game,  love…  and …

 

 

Image

 

se il Sole non prendessi una certa distanza

non avrebbe mai nevicare

.

se si lascerebbe aspettato troppo,  al sovrappieno di bianco …

può allora non venire più, sarebbe ,,il tardi’’ già compiuto

così, mia donna,

le misure delle cose non li teniamo noi

noi non sappiamo a tenerci per mano senza

tenerci per mano …

.

noi non sappiamo sussurrare perché il sussurro grida in noi

noi non sappiamo baciarci, lo facciamo …quasi

noi non sappiamo come separarci,  con gioia tipica

a quelli che proprio si amano

.

sappiamo, oh, come lo sappiamo, aspettare, aspettare, aspettare …

promesse non dette, tormenti cotti,  liberazioni …

sappiamo L’inganno, e ci sappia anche lui a memoria, beh, pure ci diamo del tu…

.

se potessimo vedere  la vera distanza  tra noi

staremo noi nevicando da meraviglia sui sentieri d’incontro

sapendo bene cosa c’è la nostalgia

e non ci sederemo mai uno al sedile di quel altro

.

quindi, tu una donna, io un uomo

compiamo solo un assurdo gioco,  l’amore,  e …

.

.Image

 

.

dacă Soarele nu ar lua o anume distanţă

n-ar mai ninge niciodată

.

dacă s-ar lăsa aşteptat peste plinul albului…

poate apoi nici să nu mai vină, ar fi târziul desăvârşit

astfel, femeie,

măsura lucrurilor n-o ţinem noi

noi nici nu ştim să ne ţinem de mână fără

să ne ţinem de mână…

.

nici nu ştim să şoptim, pur şi simplu ţipă-n noi şoapta

nici nu ştim să sărutăm, nimerim pe de alături…

nici nu ştim să ne despărţim, cu bucuria specifică celor care

chiar se iubesc 

.

ştim, oh, cum mai ştim, să aşteptăm, să aşteptăm, să aşteptăm…

promisiuni nerostite, chinul copt, izbăvirea…

ştim, şi ne ştie, pe de rost amăgirea …ne tutuim cumva

.

dacă noi am vedea distanţele reale dintre noi

am ninge neasemuit aleile regăsirii, dac-am şti cu adevărat ce-i dorul

nu ne-am aşeaza unul pe scaunul celuilalt…

.

astfel, tu femeie, eu bărbat

împlinim un joc absurd de-a iubirea şi…

 –

  Image

Advertisements

2 thoughts on “and… / e … / şi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s