SMILE, YOU’RE ON CANDID CAMERA

.

Image

.

my mother yelled at me just once
was on May 30th,  then she was devoted… with my birth
they it was broke water – as me the wine, later – and
without ask  my opinion had me threw in the world…
.
I watched, without I take account of this fact… dumb, sad,
were four kg and eight hundred of sadness
.
my poor old mother – today, she there more is poor –  smiled saying:
“even must I breastfeeding you?”  – and she gave me in milk…  regretfully
.
Suddenly – I suppose, I still  do not I fixed the clock – comes a great uncle
wearing a white coat, I take myself,  raised me, I twist and hitting my ass with slap
supposedly… for hear me…  my diapason, probably to tune his day … mmm!
and immediately tells me a welcome in life: SMILE, YOU’RE ON CANDID CAMERA
.

Image

.

mia madre mi gridò una sola volta
E’ stato nel 30 Maggio e poi era solo dedicata con la mia nascita,  
si era rotta l’acqua – come a me il vino, più tardi – e
senza chiedermi il parere, mi gettò nel mondo …
.
guardavo, senza rendermi conto di questo,  muto, triste,
erano quattro chili e otto cento grammi di tristezza
.
povera mia mamma – oggi non è più povera  –  sorrise dicendo:
“devo pure allattarti al seno?” – e mi messe nel latte …il rimpianto
.
Improvvisamente – suppongo, ancora non ho fissato l’orologio – arriva un prozio
indossa un cappotto bianco, mi prende, mi alza, mi gira,  e mi schiaffeggiò il culo
presunto, per sentire il mio diapason, probabilmente per sintonizzarsi il giorno … beh!
e subito mi dice un benvenuto nella vita: SORRIDI, …SEI SU CANDID CAMERA

.

Image

.

.
la mine mama a ţipat doar o dată
era pe 30 Mai şi atunci ea tocmai se îndelitnicea
cu naşterea mea, i se rupsese apa, – precum mie vinul, ceva mai târziu –  şi
fără să-mi ceară părerea, m-a buşit în lume…
.
priveam, fără să realizez faptul că privesc, tâmp, trist,
erau patru kile şi optsute de grame de tristeţe
.
mama sărmana – astăzi nu mai este sărmană –  zâmbea spunându-şi:
„va trebui să te şi alăptez „ – şi mi-a pus iubire în lapte cu părere de rău…
.
deodată – presupun, încă nu-mi fixasem ceasul –  vine un nene mare
îmbrăcat în halat alb, mă ia, mă ridică, mă răsuceşte şi-mi plesneşte o palmă la fund
cică să-mi audă diapazonul, probabil să-şi acordeze ziua… hm!
şi imediat îmi spune un bun venit în viaţă: ZÂMBEŞTE, EŞTI LA …CAMERA ASCUNSĂ!
 .
Advertisements

3 thoughts on “SMILE, YOU’RE ON CANDID CAMERA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s