s-o crezi tu

s-o crezi tu că iubirea
e vindecare pentru păreri de rău
păreri de bine

iubirea vede totul certitudine

e un foc sublim – noi
cumva lemne

s-o crezi tu
că sunt certitudini abia pâlpâindele
reci flăcărui din gesturile noastre
neterminate – terminate

prin iubire se trece
ca printr-un laminor la cald

(lui Cornel şi iubitei lui)

La ce-mi trebuie

Pot fi smerit la picioarele oricărui om
pot chiar încerca şi la picioarele lui Hristos
dar nu pot nicio clipă
să fiu smerit la picioarele mele…

astfel, încet-încet, mă creşte
nesmerenia şi nu mai pot
nici trufaş să fiu pe deplin
din vreme ce conştientizez dilematic:

la ce-mi mai trebuie totuşi picioare?